EnglishSlovak

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

  • Domov
  • Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
21 jan
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 3. hodnotiaceho
kola 
výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora
opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového
priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 3. kola na 28.02.2019

 

Uvedená
zmena mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok
poskytnutia príspevku.

 

Aktualizácia
termínu uzavretia 3. kola výzvy nemá dopad na žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom
21.01.2019. 

 

Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (formát PDF, 543 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 – so sledovaním zmien (formát PDF, 566 kB)

Leave A Comment