EnglishSlovak

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  • Domov
  • Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
11 jan
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 4. hodnotiaceho
kola 
výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj
nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným
postihnutím“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na
predkladanie žiadosti o NFP sa mení
termín uzavretia 4. kola na 31.01.2019

 

Uvedená
zmena mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia
príspevku.

 

Aktualizácia
termínu uzavretia 4. kola výzvy je účinná od 11.01.2019 nemá dopad na žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred
termínom 11.1.2019. 

 

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 540 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – so sledovaním zmien (formát PDF, 542 kB)

Leave A Comment