EnglishSlovak

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

  • Domov
  • Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
11 jan
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 4. hodnotiaceho
kola 
výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
„Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie
časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 4. kola na
06.02.2019

 

Uvedená
zmena mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok
poskytnutia príspevku.

 

Aktualizácia termínu
uzavretia 4. kola výzvy je účinná od 11.01.2019 nemá dopad na žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred
termínom 11.1.2019. 

 

Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (formát PDF, 617 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 – so sledovaním zmien (formát PDF, 640 kB)

Leave A Comment