EnglishSlovak

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  • Domov
  • Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
20 jún
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena č. 2 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02“.

 

Zmenou č. 2, s primeranou úpravou príslušných častí výzvy, sú dotknuté oblasti:

  • navýšenie pôvodnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu
  • zmena termínu uzavretia 2. a 3. kola 

 

Zdôvodnenie:

Cieľom zmeny č. 2 je navýšenie alokácie finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu vyššieho záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadosť o NFP. 

Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa zmenou č. 2 mení termín uzavretia 2. kola predmetnej výzvy na 16. 07. 2018 a posúva sa aj termín uzavretia 3. kola na 01. 10. 2018. Pôvodný termín uzavretia 2. kola výzvy bol dňa 29. 06. 2018 a pôvodný termín uzavretia 3. kola výzvy bol dňa 31. 08. 2018. 

Uvedené zmeny nepredstavujú podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

Aktualizácia termínov uzavretia 2. a 3. kola výzvy a navýšenie pôvodnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu sú účinné od 20. 06. 2018 a nemajú dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 20.06.2018. 

 

Zmena č. 2 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF,  197 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 468 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – so sledovaním zmien (formát docx, 551 kB)

Leave A Comment