EnglishSlovak

Dňa 13. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Trenčíne

  • Domov
  • Dňa 13. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Trenčíne
30 máj
0

 

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

 v spolupráci s 

Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Trenčiansky samosprávny kraj

si Vás dovoľujú pozvať na

INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU

 

TERMÍN A MIESTO
KONANIA SEMINÁRA:

  • streda 13. júna 2018 od 10,00 hod., v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín – kongresová sála na 2 nadzemnom podlaží 

 

PROGRAM INFORMAČNÉHO DŇA:

 

9,30 –   
10,00 REGISTRÁCIA
PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV

10,00 – 10,10 OTVORENIE INFORMAČNÉHO DŇA

10,10 – 11,30 PREZENTÁCIA IA MPSVR SR ako sprostredkovateľského orgánu pre OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE 

                                                               IA MPSVR SR    

                                                               Operačný program Ľudské zdroje

                                                               Dopytovo-orientované výzvy IA MPSVR SR  

11,30 – 12,00 DISKUSIA, KONZULTÁCIE

12,00 – 12,30 PRESTÁVKA

12,30 – 13,30 PREZENTÁCIA ŽIADOSTI O NFP

Proces tvorby žiadosti 

Postup predloženia žiadosti 

Konanie o žiadosti i

13,30 – 14,00 DISKUSIA, KONZULTÁCIE

14,00 – 14,10 PREZENTÁCIA IPC TSK  

14,10 – 15,30 DISKUSIA KONZULTÁCIE

15,30 ZÁVER

 

Prezentácie: 

Aktuálne výzvy pre dopytovo-orientované projekty OP ĽZ – PO 2, 3 a 4 (formát PPT, 706 kB) 

IA MPSVR SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ a dopytovo-orientované výzvy pre PO 2, 3 a 4 (formát PPT, 785 kB)

Od tvorby ŽoNFP po vydanie rozhodnutia (formát PPT, 1 907 kB)

 

Pozvánka platí pre dve osoby. Informačného
dňa sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. Prihlasovanie na
informačný deň s IA MPSVR SR je možné v termíne do 11.06.2018.

Prípadné podnety/ otázky k tematickým
okruhom
 zašlite na
e-mailovú adresu 
vyzvy@ia.gov.skRadi Vám na ne
odpovieme v rámci prezentácie či diskusie. 

 


 

 

Leave A Comment