EnglishSlovak

Dobré veci prichádzajú pomaly

  • Domov
  • Dobré veci prichádzajú pomaly
14 máj
0

 

Aj vy si niekedy
kladiete otázku Prečo mám bežať? Beh
si môžete užívať pri východe či západe slnka. V lete, zime, daždi…
Môžete sa naháňať s vetrom alebo krokomerom. Beh vám dovolí vychutnať si
zbiehanie z kopcov, ale aj trápenie sa pri výbehu na vrchol. Dovolí vám
vychutnať si nebo, hmlu v nížinách aj ticho noci. Vždy bude niečím
výnimočný a iný. My bežíme pre vás beh
plný výziev. Spoločným úsilím pomáhame všetkým tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

Človeče, dnes trochu zomrieme.

Tieto
slová povedal Emil Zátopek, štvornásobný olympijský víťaz vo vytrvalostnom
behu, pred štartom svojho olympijského maratónu. Aj tento rok tím IA runners, teda šestnásti odvážlivci
reprezentujúci  Implementačnú agentúru
MPSVR SR, budú prekonávať samých seba na najdlhšom štafetovom behu na
Slovensku, ktorého trasa vedie z Košíc do Bratislavy,  čo znamená 534 km.

Rozhodli sme sa bežať naprieč celým Slovenskom. Chceme
podporiť prácu našich kolegov 
v rámci národných projektov a rovnako prijímateľov
nenávratného finančného príspevku, ktorí pracujú priamo v terénne a
symbolicky sa im chceme poďakovať za ich prácu. Tak
ako oni zvládajú náročné situácie s ľuďmi – klientmi, aj my chceme
prekonať aj náročné chvíle a prekážky, ktoré nás
na tomto behu čakajú.

Implementačná agentúra MPSVR SR realizuje s finančnou podporou Európskej
únie
prostredníctvom Európskeho
sociálneho fondu projekty 
zamerané na  sociálne
začleňovanie a zamestnanosť. V rámci dopytovo-orientovaných a národných
projektov podporuje organizácie, ktoré pomáhajú  osobám ohrozených rizikom
chudoby a sociálneho vylúčenia začleniť sa do spoločnosti a  rozvíjať ich
potenciál v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti.

 

Kde nás stretnete?

 

Na trati

Beh sa
uskutoční cez víkend 1. – 3. júna 2018
so štartom na Hlavnej ulici v Košiciach. Pôjdeme cez 97 miest a obcí
ako napríklad Levoča, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Rajecké Teplice,
Trenčín s cieľom v Bratislave na Hviezdoslavovom nábreží. Všetky trate,
kadiaľ naši IA runners pobežia sú dostupné na webovom sídle organizátora behu https://therun.sk/propozicie#segment-1 . Budeme veľmi radi, ak nás prídete
priamo na trať aj podporiť.

 

Na
informačnom dni s Implementačnou agentúrou

Súčasťou aktivít bude aj
Informačný deň s Implementačnou agentúrou. Informačný deň sa uskutoční dňa 01. júna 2018, kde budú zástupcami Implementačnej agentúry
MPSVR SR a Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho
kraja účastníkom predstavené aktuálne možnosti predkladania žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na dopytovo orientované projekty v rámci
operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň budú zo strany
Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja
prezentované aj ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov z iných
operačných programov. 

 

Na
detskom behu

Pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí budú bežcov na štarte, 1. júna 2018, podporovať a na prvých 100 m po štarte aj
vyprevádzať žiaci zo základných škôl počas minibehu PEPCO RUN. Hlavnou
myšlienkou detských pretekov je vzbudiť v deťoch záujem o zdravý pohyb vonku. Tím IA runners bude pomáhať s organizovaním detského
behu a ako svojich favoritov si vybral deti zo Strediska krízovej intervencie na
Adlerovej ulici 4 v Košiciach. Spolu s týmito deťmi sa vrátime do detských
čias a to nielen behom, ale aj kreslením na chodník, či skákaním cez švihadlo.

 

 V zapojených subjektoch

Predstavitelia  Implementačnej agentúry MPSV SR plánujú počas
behu navštíviť mestá a obce, kde sa chcú aj osobne poďakovať  za náročnú prácu v rámci národných
projektov Terénna sociálna práca v obciach I a Podpora vybraných sociálnych
služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

 

Na
oslavách Medzinárodného dňa detí

Beh z Košíc do Bratislavy
začína presne na krásny sviatok detí, preto sa chceme spojiť s našimi obcami s
cieľom urobiť deťom radosť a pripraviť pre ne zábavu. Je to najobľúbenejší
sviatok na svete, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách a my nebudeme
výnimkou.

 

Na
facebooku

Sledujte výkony nášho tímu IA
runners aj na www.facebook.com/iampsvr/. Zároveň vás aj trošku zabavíme
a odmeníme. Vytvoríme spolu posolstvo behu. Nositeľmi jednotlivých indícií
budú naši bežci na vybraných tratiach. V nedeľu, 3.6.2018, už budeme spolu s
vami vedieť posolstvo behu. Jedného z vás, kto sa aktívne do hádania zapojí,
odmeníme vecnou cenou. Všetky informácie budeme pridávať na facebook, preto nás
sledujte už dnes.

 

 

Vieme, že robíte dobré veci a dobré
veci prichádzajú pomaly

– hlavne v behoch na dlhé trate.

Tak preto bežíme.

Leave A Comment