EnglishSlovak

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy – OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  • Domov
  • Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy – OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
30 apr
0

 

Implementačná
agentúra MPSVR SR si v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 „Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych
organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so
zdravotným postihnutím“
(ďalej len „výzva“) dovoľuje informovať
žiadateľov o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň
o stanovení termínu uzavretia uvedenej výzvy. Termín uzavretia 4.
kola výzvy dňa 30. 04. 2018 sa
v časti 1.5 výzvy „Časový harmonogram
konania o ŽoNFP“ mení na termín 04. 06. 2018, pričom termín
uzavretia 4. kola výzvy predstavuje zároveň dátum uzavretia predmetnej výzvy
.

 

Zdôvodnenie: Aktualizácia termínu uzavretia 4. kola výzvy
sa nepovažuje za zmenu výzvy. Dôvodom uzavretia výzvy, a to 4. kolom, je
nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov.

 

Aktualizácia termínu uzavretia 4. kola výzvy
a stanovenie termínu uzavretia výzvy sú účinné od 30. 04. 2018 a nemajú
dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované
v ITMS2014+ pred termínom 30. 04. 2018.

 

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (formát PDF, 482 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 – so sledovaním zmien
(formát PDF, 482 kB)

Leave A Comment