EnglishSlovak

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

  • Domov
  • Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
23 apr
0

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje
informovať o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s
kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti
prevencie a eliminácie diskriminácie II
 (ďalej len
„výzva“), a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Aktualizovaný
termín uzavretia 1. kola výzvy je stanovený na
30.04.2018 (pôvodný
termín bol 23. 04. 2018). 

Aktualizácia termínu uzavretia 1. kola výzvy sa nepovažuje za zmenu výzvy
a nemá dopad na rozpracované žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formút PDF, 256 kB)

Leave A Comment