EnglishSlovak

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

  • Domov
  • Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP
06 apr
0

 

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán
pre operačný program Ľudské
zdroje má vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy
odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP. 

Riadiaci
orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 26. 02. 2018 vyhlásil Výzvu na predkladanie
žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP
financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské
zdroje https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/aktuality/vyzva-vyber-oh-zmena-terminu-uzavierky-vyzvy.pdf. (PDF 1120 kB) Prílohy k výzve sú dostupné tu.

 

Leave A Comment