EnglishSlovak

Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu formuláru „Podrobný harmonogram realizácie aktivít projektu“

  • Domov
  • Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu formuláru „Podrobný harmonogram realizácie aktivít projektu“
06 apr
0

V súvislosti
s povinnosťou prijímateľa predkladať poskytovateľovi v stanovených
intervaloch formulár „Podrobný harmonogram realizácie aktivít projektu
(Príloha č. 1b Príručky pre prijímateľa NFP), je prijímateľ povinný vypĺňať
predmetný formulár v súlade s  pomôckou k vypĺňaniu, ktorá tvorí
prílohu tohto usmernenia.

Usmernenie nadobúda platnosť
dňa 6.4.2018 a prijímatelia sú povinní sa ním riadiť pri každom ďalšom
predložení predmetného formuláru nasledujúcom po tomto termíne.

Zároveň uvedené usmernenie
platí aj pri aktualizácii harmonogramu prostredníctvom „Oznámenia zmeny
podrobného harmonogramu aktivít projektu
“ (Príloha č. 3 Príručky pre
prijímateľa NFP) predloženého po 6.4.2018, kedy prijímateľ taktiež postupuje
v súlade s priloženou pomôckou k vypĺňaniu.  Upozornenie:
V prípade oznámenia o zmene podrobného harmonogramu aktivít projektu,
prijímateľ aplikuje pomôcku k vypĺňaniu na obdobie od 1.4.2018.  

Príloha 1b_Podrobný harmonogram aktivít projektu_pomôcka k vypĺňaniu (XLSX 337kB) 


Leave A Comment