EnglishSlovak

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  • Domov
  • Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
05 apr
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02“.

 

Zmenou č. 1, s primeranou úpravou príslušných častí výzvy/príloh, sú dotknuté oblasti:

  • nahradenie prílohy č. 11 – Rozpočet projektu prílohou č. 11a – Rozpočet projektu (s určením pre maximálne jednu technológiu jedného typu) a prílohou č. 11b – Rozpočet projektu (s určením pre viaceré technológie jedného typu) so zohľadnením zaokrúhľovania ako aj automatického prednastavenia vzorcov v jednotlivých hárkoch;
  • spresnenie stanovenia maximálnych sadzieb v rámci oprávnenej skupiny výdavkov 521 – Mzdové výdavky a zosúladenie stanovenia oprávnenej skupiny výdavkov s rozpočtom projektu;

Táto zmena výzvy je účinná od 05.04.2018 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 05.04.2018 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať; z toho dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne. 

 

Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 291 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 470 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – so sledovaním zmien (formát docx, 367 kB)

Príloha č. 11a Rozpočet projektu (maximálne jedna technológia jedného typu) (formát xlsx, 381 kB) 

Príloha č. 11b Rozpočet projektu (viaceré technológie jedného typu) (formát xlsx, 327 kB) 

Leave A Comment