EnglishSlovak

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

 • Domov
 • Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02
23 mar
0

 

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom
OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne
opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a jej zdôvodnenie“.

Zmenou č. 3 sú dotknuté oblasti:

 • úprava podmienok
  poskytnutia príspevku vo vzťahu k požiadavke na využívanie integrácií v
  ITMS2014+ pri ich overovaní a primerané zohľadnenie zmien v popise dotknutých
  podmienok;
 • primeraná úprava,
  vyplývajúca zo znenia zákona č. 315/2016 Z. z. (Zákon o registri partnerov
  verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), podmienky
  vzťahujúcej sa k zápisu žiadateľa/partnera v registri partnerov verejného
  sektora podľa osobitného predpisu;
 • zosúladenie Prílohy č. 1-3
  Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 s vyššie uvedenými zmenami podmienok
  poskytnutia príspevku;
 • vyradenie Prílohy č. 1-2
  Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o
  NFP.

Táto zmena výzvy je účinná od 23.3.2018 a má dopad na
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred
23.3.2018 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať; z toho
dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne.

 

Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP
2016/4.2.1/02 a jej zdôvodnenie
 (formát PDF, 314 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (formát
PDF, 557 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 – so sledovaním zmien (formát PDF, 615 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP
ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie
(formát RTF, 1992 kB) Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP
ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie – so sledovaním
zmien
(formát RTF, 2044 kB) 

Leave A Comment