EnglishSlovak

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

  • Domov
  • Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
15 mar
0

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje
informovať o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností (ďalej len „výzva“), a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Aktualizovaný termín uzavretia 1. kola výzvy je stanovený na 09. 04. 2018 (pôvodný termín bol 23. 03. 2018). 

Aktualizácia termínu uzavretia 1. kola výzvy sa nepovažuje za zmenu výzvy a nemá dopad na rozpracované žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (formút PDF, 524 kB)

Leave A Comment