EnglishSlovak

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  • Domov
  • Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
01 feb
0

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy
s názvom  „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí“
, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia
5. kola je stanovený na 31.05.2018

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (PDF 594 kB)

Leave A Comment