EnglishSlovak

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

  • Domov
  • Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
01 feb
0

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy
s názvom  „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí“
, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia
5. kola je stanovený na 31.05.2018

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (Formát PDF, 548 kB)

Leave A Comment