EnglishSlovak

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

  • Domov
  • Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
13 dec
0

 

Z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa
(PpP), prijímateľovi zanikla povinnosť používať  a vypĺňať dva rôzne
pracovné výkazy (1 ako príloha PpP, 1 ako príloha Štandardnej stupnice
jednotkových nákladov vo Výzve). Prijímateľ je povinný vypĺňať 
a zasielať už len pracovný výkaz, ktorý tvorí prílohu Výzvy. Pokyny
k vypĺňaniu predmetného pracovného výkazu sú uvedené vo vzore. Prijímateľ
je povinný vypĺňať pracovný výkaz tak, ako je uvedené vo vzore.  Uvedené
sa týka všetkých Žiadostí o platbu (okrem zálohovej), ktoré budú
predložené po zverejnení tejto informácie. 

V prípade, že Žiadosť o platbu bude obsahovať pracovné výkazy za obdobie pred dátumom účinnosti Príručky pre prijímateľa, verzia 4 a prijímateľ nemá možnosť spätnej úpravy pracovných výkazov podľa uvedeného vzoru, je prijímateľa povinný postupovať v súlade s predchádzajúcim platným postupom, t. j. predkladá dva pracovné výkazy. 

 

Vzor: Pracovný výkaz (formát XLS, 180 kB)

Leave A Comment