EnglishSlovak

Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

  • Domov
  • Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje
10 nov
0

 

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravila pre účastníkov v rámci Výročnej
konferencie operačného programu Ľudské zdroje
, ktorá bola previazaná
s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu, jeden z odborných workshopov s názvom „Keď rozprávka
o troch grošoch neplatí, alebo kde ESF pomáha“
.

Na workshope rozdelenom do
viacerých blokov implementačná agentúra predstavila národný projekt Terénna
sociálna práca v obciach I.,
národný projekt Podpora vybraných sociálnych
služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, národný projekt Podpora
opatrovateľskej služby a posledný blok bol venovaný pomoci Európskeho
sociálneho fondu v rámci dopytovo-orientovaných projektov.

Okrem odborníkov
z implementačnej agentúry v rámci prezentácie národného projektu
Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
predstavili Matúš Ferenčík a Milada Javorová činnosť nízkoprahového
denného centra Domov svätého Jána z Boha, ako aj spoluprácu tohto centra
s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. V rámci bloku venovanom národnému projektu Podpora opatrovateľskej služby predstavil návrhy systémové
zabezpečenia opatrovateľskej služby profesor Andrej Mátel, ktorý v národnom
projekte pôsobí ako expert v podaktivite Cezhraničná spolupráca.
Skúsenosti z terénu v tomto bloku odprezentovali aj Silvia Czére a Blažej Czére z Občianskeho združenia Pro Bono, ktoré je poskytovateľom opatrovateľskej
služby.

V poslednom bloku
odborného workshopu implementačnej agentúry venovanom fungovaniu pomoci
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci dopytovo-orientovaných projektov vystúpil profesor Jozef Mikloško, ktorý je predseda
Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.  

Výročnú konferenciu zorganizovalo Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské
zdroje

Leave A Comment