EnglishSlovak

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01

  • Domov
  • Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01
06 júl
0

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrického samosprávneho kraja

si Vás dovoľujú pozvať na

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Banskej Bystrici

v rámci výziev:

 

 

Termín a miesto konania seminára:

  • stredu 19. júla 2017 o 9,00 hod., v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica

 

PROGRAM SEMINÁRA

8,30 – 9,00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

9,00 OTVORENIE SEMINÁRA

9,00 – 11,00 Prezentácia výzvy č. OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

  Základné informácie o výzve

  Podmienky poskytnutia príspevku

11,00 – 11,20                     PRESTÁVKA

11,20 – 12,00                      Príručka pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty

12,00 – 12,30                      DISKUSIA, KONZULTÁCIE

 

13,00 – 13,30                      REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

13,30                                     OTVORENIE SEMINÁRA

13,30 – 14,30                      Prezentácia výzvy č. OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

  Základné informácie o výzve

  Podmienky poskytnutia príspevku

14,30 – 14,50                      PRESTÁVKA

14,50 – 15,30                      Príručka pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty

15,30 – 16,00                     DISKUSIA, KONZULTÁCIE

 

PREZENTÁCIE: 

 Príručka pre žiadateľa o NFP (formát pptx, 706 kB)

Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím (formát pptx, 1233 kB)

Aktivizácia a podpora mladých NEET (formát pptx, 1324 kB)


POKYNY K REGISTRÁCII

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk . Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. predmete e-mailu uveďte „IS BANSKÁ BYSTRICA“. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

Zašlite nám otázky, prípadné podnety k uvedeným tématickým okruhom na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.skRadi Vám na ne odpovieme počas seminára formou prezentácie či diskusie. 

Leave A Comment