EnglishSlovak

Informácia o sťahovaní

  • Domov
  • Informácia o sťahovaní
26 jún
0

Dovoľujeme si Vás informovať, že
v dňoch 26. 06. – 09. 07. 2017 bude prebiehať sťahovanie Implementačnej
agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do nových priestorov. Sídlo IA MPSVR SR zostáva naďalej nezmenené, a
to Špitálska 6, 814 55  Bratislava.

  • Nová doručovacia adresa Implementačnej
    agentúry MPSVR SR je Nevädzova 5, 814 55  Bratislava. Poštové smerovacie číslo doručovacej
    adresy zostáva nezmenené – 814 55. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že
    nová doručovacia adresa bude aktuálna od 01. 07. 2017.

Všetky ďalšie súvisiace
informácie budú zverejnené na webovom sídle ia.gov.sk v aktualitách (napríklad
aj telefonické kontakty na sekretariát a jednotlivé odbory). Súčasne si Vás
dovoľujeme upozorniť na dočasné odpojenie pevných liniek počas doby sťahovania.

Leave A Comment