EnglishSlovak

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 v Bratislave

  • Domov
  • Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 v Bratislave
07 jún
0

Dňa 13. júna 2017 sa bude v Bratislave konať informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie. Prihlasovanie na tento seminár je k dnešnému dňu uzavreté. O mieste konania a harmonograme budeme informovať v termíne do 9. 6. 2017.  

Zašlite nám otázky, prípadné podnety na
e-mailovú adresu
vyzvy@ia.gov.sk k predmetnej výzve. Radi Vám na ne odpovieme
počas seminára formou prezentácie či diskusie. Zodpovedané otázky budú následne po seminári zverejnené spolu s prezentáciami na webovom sídle v aktualitách pod názvom „Informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01“. 

 

Leave A Comment