EnglishSlovak

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

  • Domov
  • Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01
06 jún
0

 

Implementačná
agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre žiadateľov k výzve:


OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie


OP ĽZ 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej


kurately v náhradnom rodinnom prostredí


 

Termín
a miesto konania:

– štvrtok 13. júna 2017 od 10,30 / do 14,00 hod., Hotel Saffron Bratislava, Radlinského 27, Bratislava

 

PROGRAM SEMINÁRA

10,30 – 11,00 Registrácia účastníkov

11,00 Otvorenie seminára k výzve č. OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

11,00 – 11,50 Prezentácia výzvy

11,50 – 12,10 Prestávka

12,10 – 12,40  Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo-orientované projekty

12,40 – 14,00  Diskusia, konzultácie

 

Zašlite nám otázky, prípadné podnety na
e-mailovú adresu
vyzvy@ia.gov.sk. Radi Vám na ne odpovieme
počas seminára formou prezentácie či diskusie. 

 

Leave A Comment