EnglishSlovak

Disponibilná voľná alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR pre OP ĽZ

  • Domov
  • Disponibilná voľná alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR pre OP ĽZ
19 máj
0

IA MPSVR SR oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy v závislosti od predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok resp. schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Odkaz na aktuálne oznámenie k disponibilnej voľnej alokácii nájdete aj v časti „Súvisiace správy a dokumenty“ každej vyhlásenej výzvy IA MPSVR SR. 

Leave A Comment