EnglishSlovak

Výberové konania na pozíciu Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

  • Domov
  • Výberové konania na pozíciu Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
28 okt
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I, kód ITMS 2014+: 312041A138) realizuje vzdelávanie 320 terénnych sociálnych pracovníkov a 280 terénnych pracovníkov.

IA MPSVR SR v súvislosti s realizáciou vzdelávania pre terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I pre tieto tematické oblasti:

1. Vybrané časti legislatívy so zameraním na poradenstvo pre klientov zo segregovaných a sociálne vylúčených komunít 

2. Základné ľudské práva, diskriminácia

3. Ľudské práva zraniteľných skupín: deti, zdravotne znevýhodnení, seniori

4. Kultúra chudoby, multikulturalizmus, sociálna spravodlivosť, solidarita

5. Extrémizmus, nenávistné vyjadrovanie a zločiny z nenávisti (hate speech a  hate crimes)

6. Poradenstvo pri riešení dlhov a exekúcií pre ľudí zo segregovaných a sociálne vylúčených komunít

7. Finančné poradenstvo so zameraním na ľudí zo segregovaných a sociálne vylúčených komunít

8. Metódy a techniky  v sociálnej práci s dôrazom na terénnu sociálnu prácu

9. Prezentačné zručnosti pre TSP, práca s médiami

10. Štandardy a hodnoty TSP, etické dilemy a nároky na osobnosť TSP

 

Pozn.: Požiadavky a inštrukcie ku každej tematickej oblasti sú špecifikované v každom jednotlivom oznámení o výberovom konaní. Otvoria sa po kliknutí na názov témy.

Leave A Comment