EnglishSlovak

Aktualizácia usmernenia č. 1/2013 - U

  • Domov
  • Aktualizácia usmernenia č. 1/2013 – U
10 aug
0

Ministerstvo financií SR informuje o aktualizácii Usmernenia č. 1/2013 – U (ZIP 308 kB) k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.3 nadobúda polatnosť a účinnosť dňa 08. júla 2016. Aktualizovaná verzia usmernenia je dostupná na  webovom sídle Ministerstva financií SR. 

Leave A Comment