EnglishSlovak

Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

  • Domov
  • Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o NFP zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01.

 

Do prílohy č. 1 príručky pre žiadateľa Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, kapitola 1 Oprávnenosť výdavkov sa dopĺňajú medzi oprávnené výdavky aj výdavky na mobilné telefóny, doplnený text znie:

 

  • V skupine výdavkov 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
    telekomunikačné poplatky (max. 4 mobilné telefóny, max. 65 €/mesiac)

 

Vzhľadom na povinnosť FSR pozastaviť (predĺžiť) výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci minimálne v dĺžke 15 dní, FSR upravuje v texte výzvy termín uzavretia výzvy nasledovne:

 

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 10.06.2013.

 

Leave A Comment