EnglishSlovak

Žiadosti o NFP k výzve OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 je možné podávať do konca januára 2012

  • Domov
  • Žiadosti o NFP k výzve OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 je možné podávať do konca januára 2012
01 jan
0

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu výkonu terénnej sociálnej práce sa budú môcť uchádzať o podporu v štvrtom, poslednom kole výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02, ktoré sa uzavrie 31.1.2012. Pre štvrté kolo výzvy sú k dispozícii voľné prostriedky v hodnote 2 309 669,74 EUR.

 

Žiadostiam o NFP podaným v treťom kole výzvy (ich počet je 45) sa výberová komisia venovala na svojom zasadaní 23. septembra 2011. Osemnásť žiadostí o NFP nesplnilo kritériá kontroly formálnej správnosti a boli vylúčené z ďalšieho procesu schvaľovania. Ostatné žiadosti o NFP (27) boli postúpené odborným hodnotiteľom, ktorí pre nesplnenie odborných kritérií vyradili ešte jednu žiadosť. Výberová komisia následne navrhla na schválenie 26 žiadostí o NFP v celkovom objeme finančných prostriedkov 1 293 733,95 EUR.

 

Celková alokácia pre výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 bola 8 037 000 EUR. V prvom kole bolo z 83 prijatých žiadostí schválených 66 v celkovom objeme 3 434 167,49 EUR.V druhom kole bolo z celkového počtu 32 prijatých žiadostí o NFP schválených 20 v celkovom objeme finančných prostriedkov 999 403,69 EUR.

 

 

 

 

Leave A Comment