EnglishSlovak

Výzva na predkladanie návrhov partnerstiev pre pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

  • Domov
  • Výzva na predkladanie návrhov partnerstiev pre pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje výzvu, prostredníctvom ktorej pozýva subjekty zamerané na prácu s marginalizovanými komunitami so skúsenosťami s komunitnou sociálnou prácou a s budovaním komunitných centier, aby sa ako partneri FSR zúčastnili  na príprave návrhu a následne aj na realizácii národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity.

Žiadosti k tejto výzve môžu do 22. augusta 2011 predkladať obce a mestá, VÚC, organizácie založené miestnymi samosprávami, neziskové organizácie a ďalšie subjekty. Kompletný zoznam je uvedený v prílohe.

Úlohou partnerov v tejto výzve bude okrem iného zabezpečovať prevádzku komunitných centier (počíta sa s 60 až 80 existujúcimi a novými komunitnými centrami), zamestnávať ich pracovníkov a metodicky ich viesť. Súčasťou projektu bude aj vypracovanie štandardov kvality služieb poskytovaných komunitnými centrami a  vypracovanie jednotnej metodiky vzdelávania ich zamestnancov. Predpokladá sa, že odborná komisia vyberie na základe kritérií uvedených vo výzve troch až siedmich partnerov.

 FSR v súčasnosti pripravuje návrh národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity, ktorého cieľom je poskytnúť nový a efektívny rámec pre prípravu projektov na vytváranie dostupných služieb komunitných centier. Dôležitosť tejto projektovej oblasti si vyžiadala koordináciu jednotlivých aktivít a ich spojenie pod  jednotné metodické vedenie. Projekt by mal byť podporený 20 miliónmi EUR z Európskeho sociálneho fondu.

 

Tlačová správa MPSVaR SR

Odpovede na najčastejšie kladené otázky

Leave A Comment