EnglishSlovak

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01

  • Domov
  • Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 22.03.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu výkonu terénnej sociálnej práce.

 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01. Konanie o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov v rámci jednotlivých kôl, najneskôr do 29.11.2013 alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.

 

Termín uzavretia prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 24.05.2013.

 

Leave A Comment