EnglishSlovak

Výberové konanie pre terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov má nové pravidlá

  • Domov
  • Výberové konanie pre terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov má nové pravidlá
01 jan
0

Pravidlá pre výber kandidátov, ktorí budú v projektoch financovaných v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) vykonávať terénnu sociálnu prácu, sa spresnili a spriehľadnili. Fond sociálneho rozvoja (FSR) vypracoval nový postup pre výberové konanie na obsadenie pozícií terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a ich asistentov (ATSP).

 

Postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie  pracovných pozícií TSP a ATSP vstupujú do platnosti od 1. 12. 2011 a platia pre výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09 a OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 (celé znenie s prílohami v špecifikách týchto výziev A 4.4 a A 5.2)

 

Na potrebu presnejšie vymedziť postupy pri výberovom konaní často upozorňovali obce aj terénni sociálni pracovníci. Nové pravidlá jasne a podrobne popisujú všetky kroky od vyhlásenia výberového konania, cez jeho realizáciu až po schvaľovanie výsledkov. Zavádzajú sa, okrem iného, nové opatrenia v záujme vylúčenia zaujatosti členov výberových komisií. K zmene dochádza aj pri stanovení minimálneho požadovaného vzdelania a kvalifikačných požiadaviek kandidátov. Kvalifikačné požiadavky budú odlišné v prípade osôb, ktoré pozíciu TSP vykonávajú, alebo už v minulosti vykonávali.

 

V prípade akýchkoľvek otázok budú žiadateľom k dispozícii okrem projektových manažérov aj regionálni koordinátori terénnej sociálnej práce.

 

Leave A Comment