EnglishSlovak

Veľtrh práce – Job Expo 2014, 29. – 30. apríl 2014, Nitra

  • Domov
  • Veľtrh práce – Job Expo 2014, 29. – 30. apríl 2014, Nitra
01 jan
0

V dňoch 29. apríla 2014 od 9.00 h do 18.00 h a 30. apríla 2014 od 9.00 h do 14.00 h v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre, sa uskutoční 4. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2014 v spojení so 16. ročníkom medzinárodnej burzy práce – European Job Days 2014.
 
Organizátorom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Veľtrhu práce sa zúčastní Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v Pavilóne M3. Zástupcovia riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Vám radi poskytnú informácie o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, o možnostiach ako získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, aktuálnych výzvach a ponuke pracovných miest v rámci Národných projektov.
 
Bližšie informácie nájdete na web stránke JOBexpo2014.

Leave A Comment