EnglishSlovak

Veľtrh práce – Job Expo 2013, 18. – 19. apríl 2013, Nitra

  • Domov
  • Veľtrh práce – Job Expo 2013, 18. – 19. apríl 2013, Nitra
01 jan
0

V dňoch 18. – 19. apríla 2013 od 9.00 h do 18.00 h v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre, Pavilón M5, sa uskutoční Veľtrh práce – Job Expo 2013 v spojení s  XV. Medzinárodnou burzou práce.

 

Organizátorom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Veľtrhu práce sa zúčastní Fond sociálneho rozvoja, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálna implementačná agentúra. Zástupcovia riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom Vám radi poskytnú informácie o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, o možnostiach ako získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a aktuálnych resp. pripravovaných výzvach.

 

Bližšie informácie nájdete na web stránke JOBexpo2013.

Leave A Comment