EnglishSlovak

V troch krajoch už pôsobia koordinátori terénnej sociálnej práce

  • Domov
  • V troch krajoch už pôsobia koordinátori terénnej sociálnej práce
01 jan
0

S cieľom zlepšiť kvalitu
a koordinovať výkon terénnej sociálnej práce a zefektívniť využitie
prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu zaviedol Fond sociálneho
rozvoja (FSR) od 1. novembra v troch slovenských krajoch pracovné pozície koordinátorov terénnej sociálnej práce (Tsp).
 

 

Terénna
sociálna práca je jednou z najdôležitejších projektových tém realizovaných
prostredníctvom výziev vyhlasovaných FSR a dôležitým nástrojom v boji
proti sociálnemu vylúčeniu.  Úlohou
koordinátorov Tsp  je prispieť
k realizácii takých projektov, ktoré by zodpovedali potrebám daného
regiónu a zároveň by zahŕňali 
skúsenosti FSR s efektívnym riadením projektov v oblasti
terénnej sociálnej práce. 

 

Koordinátori
Tsp sa okrem iného podieľajú na  monitorovaní
procesu implementácie projektov a terénnym sociálnym pracovníkom poskytujú
odborné poradenstvo. Zároveň komunikujú s prijímateľmi s cieľom
efektívnejšieho využívania verejných prostriedkov pri podpore terénnej
sociálnej práce.

 

 

 

Od 1.11.2011
pôsobia ako koordinátorky:

 

v
Banskobystrickom kraji 

Jarmila Miháliková

tel.:  0917991202

jarmila.mihalikova@fsr.gov.sk

 

v Prešovskom
kraji

Marta Kulíková

tel.: 0917991203

marta.kulikova@fsr.gov.sk


– v Košickom
kraji

Monika Horváthová

tel.: 0917991201

monika.horvathova@fsr.gov.sk

 

Leave A Comment