EnglishSlovak

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do Databázy externých hodnotiteľov FSR

  • Domov
  • Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do Databázy externých hodnotiteľov FSR
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja oznamuje uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do Databázy externých hodnotiteľov FSR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených FSR a zároveň ďakuje všetkým záujemcom, ktorí v rámci tejto výzvy poslali žiadosť.

V súlade so Splnomocnením sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom  na plnenie úloh riadiaceho orgánu zabezpečí vytvorenie databázy hodnotiteľov Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Databáza Fondu sociálneho rozvoja nebude pri hodnotení ďalších výziev FSR využívaná.

 

 

Leave A Comment