EnglishSlovak

Uzatvára sa databáza externých hodnotiteľov pre výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04

  • Domov
  • Uzatvára sa databáza externých hodnotiteľov pre výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04
01 jan
0

FSR uzatvára dňa 23.6.2011 prijímanie žiadostí o zaradenie do
Databázy externých hodnotiteľov FSR pre OP ZaSI pre výzvu OP ZaSI – FSR –
2010/2.2/04.

 

Po posúdení nových záujemcov v zmysle podmienok stanovených vo
výzve vylosuje Fond sociálneho rozvoja za účasti notára zo všetkých hodnotiteľov
v rámci opatrenia č. 2.2 externých hodnotiteľov, ktorí budú posudzovať žiadosti
predložené v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04.

 

Záujemcovia môžu aj naďalej priebežne zasielať žiadosti o
zaradenie do databázy externých hodnotiteľov FSR pre OP ZaSI.

Leave A Comment