EnglishSlovak

Uvedie sa do prevádzky nová verzia ITMS

  • Domov
  • Uvedie sa do prevádzky nová verzia ITMS
01 jan
0

Centrálny koordinačný orgán (ministerstvo dopravy) bude v dňoch 16. 10. a 17. 10. 2011 uvádzať do prevádzky novú verziu Informačno technologického monitorovacieho systému (ITMS). Počas týchto dvoch dní bude systém ITMS nedostupný pre užívateľov.

 

Správca systému ITMS upozorňuje žiadateľov a prijímateľov, že 16. 10. sa všetky rozpracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok a žiadosti o platbu natrvalo zablokujú voči akýmkoľvek zmenám. Preto je potrebné rozpracované žiadosti predložiť na sprostredkovateľský orgán najneskôr 15. 10. V prípade, že žiadateľ alebo prijímateľ na portáli ITMS identifikuje chybne rozpracovanú žiadosť a nemá v úmysle predložiť ju prostredníctvom ITMS na sprostredkovateľský orgán, do tohto dátumu je povinný žiadosť vymazať.

 

Výnimkou sú žiadosti o platbu, ktoré sa v čase spúšťania prevádzky novej verzie ITMS budú nachádzať v stave na doplnenie zo strany prijímateľa. Tieto žiadosti zablokované voči zmenám zo strany prijímateľa nebudú. Správca systému ITMS ale upozorňuje, že všetky zmeny žiadostí o platbu realizované zo strany prijímateľa v časovom intervale od obdržania výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti až do uvoľnenia novej verzie systému budú dňa 16. 10. 2011 vymazané.

 

Zo zablokovaných žiadostí o platbu bude neskôr možné vygenerovať verziu PDF. Ďalšie obmedzenia sa týkajú vybavovania žiadostí o registráciu nového konta v ITMS, ktoré je potrebné zaslať do DataCentra najneskôr 7. 10.

 

ITMS je vládny informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, monitorovania a auditu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Žiadateľom umožňuje elektronické podávanie žiadostí o NFP a získanie prehľadných informácií o stave procesov ich projektov.

Leave A Comment