EnglishSlovak

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N5/2008, Aktualizácia č. 4

  • Domov
  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N5/2008, Aktualizácia č. 4
01 jan
0

FSR ako SORO pre OP ZaSI oznamuje prijímateľom, že na základe Usmernenia RO č. N5/2008 aktualizácia č. 4 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom sa nahrádza s účinnosťou odo dňa 1.4.2011 pôvodné znenie usmernenia.

Leave A Comment