EnglishSlovak

Usmernenie k verejnému obstarávaniu bolo aktualizované

  • Domov
  • Usmernenie k verejnému obstarávaniu bolo aktualizované
01 jan
0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
aktualizoval usmernenie N5/2008. Aktualizácia
č. 5 Usmernenia RO č. N5/2008
nadobudla účinnosť 1. 10. 2011. Touto
aktualizáciou sa zároveň ruší platnosť
príloh B 12
Príručky pre prijímateľa.

 

Aktualizácia č. 5 nanovo
systematizuje a spriehľadňuje pokyny týkajúce sa verejných obstarávaní
v rámci projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia (OP ZaSI).

 

Touto
aktualizáciou sa ruší platnosť príloh B 12 Príručky pre prijímateľa. Postupy
prijímateľa pri verejných obstarávaniach budú v príručke aktualizované,
pričom do zverejnenia aktualizovaných verzií príloh B 12 sa prijímatelia riadia
výlučne ustanoveniami Usmernenia RO č. N5/2008.

Leave A Comment