EnglishSlovak

Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013

  • Domov
  • Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013
01 jan
0

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Certifikačný orgán vydalo Usmernenie č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013. Usmernenie nadobudlo účinnosť dňa 24.4.2013.

 

Cieľom usmernenia je zadefinovať postup a zabezpečiť efektívny systém vo vzťahu k ukončeniu pomoci pre operačné programy financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2007-2013, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky.

V usmernení sú definované povinnosti všetkých subjektov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2007-2013 na národnej úrovni, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na ukončenie pomoci v programovom období 2007-2013.

Leave A Comment