EnglishSlovak

Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci ŠSJN v rámci výzvy „Podpora výkonu opatrení v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a a iných závislostí“ OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

  • Domov
  • Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci ŠSJN v rámci výzvy „Podpora výkonu opatrení v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a a iných závislostí“ OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Leave A Comment