EnglishSlovak

Upozornenie pre prijímateľov - povinné osoby - na povinnosť zverejňovať zmluvy s dodávateľmi a zmluvy o poskytnutí NFP

  • Domov
  • Upozornenie pre prijímateľov – povinné osoby – na povinnosť zverejňovať zmluvy s dodávateľmi a zmluvy o poskytnutí NFP
01 jan
0

Upozorňujeme prijímateľov – povinné osoby, že sú v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinní zverejniť ich zmluvy s dodávateľmi a zmluvu o poskytnutí NFP. Zmluvy nadobúdajú v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov účinnosť až nasledujúci deň po ich zverejnení.
V prípade nesplnenia si tejto povinnosti môžu byť výdavky, súvisiace s nezverejnenými zmluvami, považované za neoprávnené. 

Leave A Comment