EnglishSlovak

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu

  • Domov
  • Slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu
01 jan
0

Dňa 11. novembra 2013, počas Európskeho týždňa kvality sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu v Historickej budove Národnej rady SR. Za Fond sociálneho rozvoja (FSR) mali česť prevziať z rúk ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského, predsedu ÚNMS SR Jozefa Mihoka a predsedu hodnotiteľskej komisie Michala Ľacha ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) generálna riaditeľka Alena Bašistová a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian.

 

FSR sa zapojil do súťaže implementovaním modelu CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality – Common Assessment Framework), ktorý hodnotí ako výsledky organizácie (spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť  a kľúčové výsledky výkonnosti) zodpovedajú predpokladom vytvoreným vrcholovým manažmentom organizácie prostredníctvom stratégie a plánovania, manažérstva ľudských zdrojov, partnerstiev, finančných prostriedkov a procesov.

 

Záštitu nad vyhlásením víťazov a ocenených v jednotlivých kategóriách prevzal J. E. prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

 

Generálna riaditeľka vyjadruje poďakovanie zamestnancom FSR za aktívne podieľanie sa na zlepšovaní kvality poskytovaných služieb klientom, osobitne členom CAF tímu, ktorý vykonal samohodnotenie organizácie. 

 

 

 

Leave A Comment