EnglishSlovak

Schválené lokálne stratégie komplexného prístupu

  • Domov
  • Schválené lokálne stratégie komplexného prístupu
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01. Prvé tri kolá výzvy sú zamerané výlučne na podporu žiadateľov, ktorých žiadosť tvorí súčasť schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu a žiadateľov, ktorí sú uvedení ako partneri v schválených žiadostiach o poskytnutie podpory v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu. Zoznam žiadateľov, ktorým boli schválené lokálne stratégie komplexného prístupu je zverejnený na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

 

Leave A Comment