EnglishSlovak

Riadiaci orgán aktualizoval príručku pre žiadateľa

  • Domov
  • Riadiaci orgán aktualizoval príručku pre žiadateľa
01 jan
0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) aktualizoval Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty. Dátum účinnosti aktualizácie je 26. septembra 2012.

 

Príručka pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Leave A Comment