EnglishSlovak

Pozvánka na workshop Finančné riadenie a vecná realizácia projektov

  • Domov
  • Pozvánka na workshop Finančné riadenie a vecná realizácia projektov
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja Vás pozýva  na workshop

Finančné
riadenie a vecná realizácia projektov
 

podporených
v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu s kódom
výzvy  OP ZaSI – FSR 2010/2.2/04

 


Workshop sa uskutoční v stredu 27. júna 2012 v sídle
Fondu sociálneho rozvoja, Špitálska 6, Bratislava, v zasadačke č. 106 (1.
poschodie). Začiatok workshopu je o 10.30 h.


Workshop je určený zástupcom inštitúcií – prijímateľom NFP
v rámci danej výzvy  (možná je účasť
dvoch zástupcov z každej inštitúcie). V prípade záujmu kontaktujte
prosím Alexandru Nogellovú:  alexandra.nogellova@fsr.gov.sk
najneskôr do pondelka  25. 6. 2012 do 13.00
h.


Tešíme sa na vašu účasť!

Leave A Comment