EnglishSlovak

Povinnosť prijímateľov zadávať číslo účtu vo formáte IBAN

  • Domov
  • Povinnosť prijímateľov zadávať číslo účtu vo formáte IBAN
01 jan
0

Vzhľadom na prijatie Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 260/2012 je zavedená povinnosť najneskôr od 1.2.2014 uvádzať v komunikácii s poskytovateľom platobných služieb číslo účtu vo formáte IBAN. 

 

Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v čo najkratšom čase doručili na FSR vyplnené a podpísané Potvrdenie o správnosti IBAN.

 

FSR je oprávnený postúpiť na platobnú jednotku iba žiadosti o platbu prijímateľov, ktorí doručili na FSR Potvrdenie o správnosti IBAN.

Leave A Comment