EnglishSlovak

Partnerstvá sociálnej inklúzie na Slovensku sa združili

  • Domov
  • Partnerstvá sociálnej inklúzie na Slovensku sa združili
01 jan
0

Činnosť Partnerstiev sociálnej inklúzie
(PSI), ktoré vznikli vďaka projektom podporovaným prostredníctvom Fondu
sociálneho rozvoja (FSR), vyústila do založenia ich celonárodnej organizácie.
PSI z regiónov Brezno, Kežmarok/Stará Ľubovňa, Levice, Liptov, Lučenec, Poltár,
Stredný Gemer, Šariš a Žiarsko spolu vytvorili celonárodnú
organizáciu Slovenská asociácia partnerstiev
sociálnej inklúzie (SAPSI)
. Vznik celonárodnej platformy ohlásili
16.decembra 2011 na celoslovenskej konferencii PSI na Prednej Hore.

 

,,Vznik SAPSI je reakciou na vývoj v sociálnej oblasti,
s účelom obhájiť nezastupiteľné postavenie lokálnych PSI v štruktúre
organizácií sociálneho systému,“ uvádza stanovisko novozaloženej organizácie. SAPSI je nezávislá a nepolitická platforma,
ktorá má v úmysle zasadzovať sa o súlad celonárodnej
politiky v sociálnej oblasti s potrebami jednotlivých regiónov.  

 

Prvé Partnerstvá sociálnej inklúzie začali vznikať  v rokoch 2004-2005, v čase založenia
Fondu sociálneho rozvoja, ako platformy pre spoluprácu verejného, súkromného
a neziskového sektora na riešenie problematiky chudoby a nezamestnanosti v
najzaostalejších regiónoch Slovenska. FSR podporil PSI niekoľkými výzvami – naposledy
štyrmi výzvami vyhlásenými v roku 2009. Vďaka týmto výzvam vznikla
rozsiahla sieť takmer tisícky významných hráčov – lokálnych inštitúcií,
organizácií, miestnych samospráv, podnikateľov, mimovládnych organizácií, ktorá  tvorí dodnes jedinú sieť verejno-súkromných
partnerstiev na Slovensku v sociálnej oblasti.

 

Vedením platformy SAPSI bola poverená päťčlenná Rada v
zložení Ing. Magda Artimová, Mgr. Zuzana Tordová, Ing. Tomáš
Fecko, PhDr. Igor
Pašmík a Ing. Mgr.
PhDr. Pavol Vilček. Zastupujúcou organizáciou platformy je Partnerstvo
sociálnej inklúzie Stredného Gemera so sídlom v Jelšave. Členstvo v
Platforme je otvorené pre ďalšie mimovládne organizácie so štatútom PSI.

 

 

Leave A Comment