EnglishSlovak

Oznámenie pre prijímateľov o zavedení využívania Elektronických pracovných výkazov od 01. 01. 2015

  • Domov
  • Oznámenie pre prijímateľov o zavedení využívania Elektronických pracovných výkazov od 01. 01. 2015
01 jan
0

V nadväznosti na prijaté nápravné opatrenia zo systémového auditu číslo 2012-1516 vykonaného Európskou komisiou je zavedené využívanie Elektronických pracovných výkazov (ePV) od 01.1.2015 v rámci implementácie dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia riadených Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI (IA ZaSI). Elektronické pracovné výkazy sú dostupné na webovom sídle https://pracovnevykazy.employment.gov.sk.

 

Implementácia ePV je rozdelená do nasledovných fáz:

  • Adaptačné obdobie – od 01.01.2015 do 28.02.2015 bude IA ZaSI požadovať predkladanie papierových pracovných výkazov a vypĺňanie pracovných výkazov elektronicky súčasne. Vypĺňanie ePV bude pre prijímateľov povinné. V prípade rozdielov bude záväzná papierová forma pracovného výkazu.
  • Ostrá prevádzka – od 01.03.2015 do konca programového obdobia 2007-2013. Počas tohto obdobia nebude IA ZaSI požadovať pravidelné predkladanie papierových verzií pracovných výkazov ako podpornej dokumentácie v rámci žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“). Pre účely administratívnej kontroly žiadosti o platbu bude postačovať „odoslanie“ ePV  prostredníctvom webovej aplikácie.

Leave A Comment