EnglishSlovak

Obce, podnikatelia a mimovládne neziskové organizácie môžu získať pomoc pri tvorbe a rozširovaní podnikateľských plánov sociálnych podnikov

  • Domov
  • Obce, podnikatelia a mimovládne neziskové organizácie môžu získať pomoc pri tvorbe a rozširovaní podnikateľských plánov sociálnych podnikov
01 jan
0400 Bad Request


400 Bad Request

Please visit status.squarespace.com for updates

GjTXBccm/pQpzzk7R @ Thu, 10 Nov 2022 10:24:44 GMT
SEC-43Medzinárodná organizácia NESsT pozýva všetky slovenské mimovládne neziskové organizácie, podnikateľov so sociálnym zameraním a obce, ktoré majú záujem a uvažujú o spustení alebo rozšírení sociálnych podnikov zameraných na pomoc znevýhodneným ľuďom, aby sa prihlásili do  Programu rozvoja sociálneho podnikania. Účastníci programu budú mať možnosť okrem iného vytvoriť kompletný podnikateľský plán pre svoj sociálny podnik v spolupráci s medzinárodnými expertmi.

 

Program rozvoja sociálneho podnikania vyhlásila organizácia NESsT v spolupráci s partnerskou organizáciou - Regionálnym centrom UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov. Je súčasťou národného projektu UNDP Sociálna ekonomika: Inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním prihlášky do 26. marca 2012 na e - mailovú adresu ttahy@nesst.org. Oprávnení uchádzači budú vybratí do konca apríla 2012. Prvý prípravný seminár sa uskutoční v polovici mája 2012.

 

Program je zameraný na pomoc znevýhodneným ľuďom najmä v oblastiach prístupu k zamestnaniu, k základným službám, k uplatneniu ich základných ľudských práv, s cieľom zvýšiť ich príjmy a zlepšiť tak kvalitu ich života. 

 

Účastníci programu absolvujú desať mesiacov špecializovaného budovania kapacít počas prípravy podnikateľského plánu a získavania schopností potrebných na spustenie a riadenie sociálneho podniku. Okrem prípravy vlastného podnikateľského plánu získajú prístup k profesionálnym poradcom, podnikateľom a investorom z prostredia sociálneho podnikania a možnosť  propagovať svoje aktivity cez marketingové kanály organizácie NESsT. 

 

NESsT definuje sociálne podniky ako podnikateľské aktivity, ktorých cieľom je riešiť zásadné spoločenské problémy finančne udržateľným spôsobom. Sociálne podniky sa stretávajú s mnohými výzvami – či už je to uvedenie výrobku alebo služby na trh systematickým, zodpovedným a profesionálnym spôsobom, alebo rozvoj finančne udržateľnej prevádzky v konkurenčnom prostredí.

 

Kontakt: Tomáš Tahy (ttahy@nesst.org, +421-948-610-617).

 

Prihlášky pre jednotlivé subjekty na stiahnutie zo stránky NESsT (dolu)

 

Leave A Comment