EnglishSlovak

Nová Príručka pre prijímateľa

  • Domov
  • Nová Príručka pre prijímateľa
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja vydal Príručku pre prijímateľa NFP, ktorá nadobúda účinnosť 1.6.2013.

 

Aktualizované časti textu sú farebne odlíšené. V prípade otázok, kontaktujte prosím svojho projektového manažéra na FSR.

 

Hlavné zmeny textu a príloh (v porovnaní s doteraz platnou verziou príručky): 

 

  • skrátenie obdobia na predkladanie následných monitorovacích správ na 2 roky,
  • upozornenie prijímateľov na povinné zverejňovanie zmlúv s dodávateľmi,
  • problematika zmeny zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na navyšovanie nepriamych výdavkov projektu,
  • aktualizácia postupu pri výbere terénnych sociálny pracovníkov a ich asistentov,
  • aktualizácia prehľadu termínov,
  • do príloh boli doplnené Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí  OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01.

 

Leave A Comment