EnglishSlovak

Nezávislá štúdia poslúži ako základ pre vypracovanie pravidiel zákazu konfliktu záujmov pre OP ZaSI

  • Domov
  • Nezávislá štúdia poslúži ako základ pre vypracovanie pravidiel zákazu konfliktu záujmov pre OP ZaSI
01 jan
0

V rámci opatrení proti zneužívaniu prostriedkov z eurofondov si Riadiaci orgán Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) objednal nezávislú štúdiu o uplatňovaní zákazu konfliktu záujmov. Štúdiu vypracovala nezisková organizácia Priatelia Zeme – CEPA, známa okrem iného svojou účasťou na nezávislom monitoringu využívania fondov EÚ. Riadiaci orgán ju využije na vypracovanie usmernenia, ktorým sa stanoví pravidlo zákazu konfliktu záujmov pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI).

 

Štúdia Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov pre OP ZaSI analyzuje všetky fázy implementácie OP ZaSI od prípravy výziev, cez hodnotenie a výber projektov až po ich implementáciu a kontrolu.  Identifikuje problémové oblasti a situácie, v ktorých sa pravidlo zákazu konfliktu záujmov uplatňuje nedostatočne alebo jeho dodržiavanie nie je vymožiteľné a navrhuje riešenia a sankcie. Štúdia obsahuje aj Návrh pravidla zákazu konfliktu záujmov pre OP ZaSI, ktorý poslúži ako základ pre vypracovanie usmernenia RO.

 

Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov pre OP ZaSI

 

Leave A Comment